Referenčné foto

Tulská Banská Bystrica– 6 x oceľové vchodové dvere JANSEN, 3 x poštové schránky, 3 x prístupový systém, 3 x digitálne video tablá a audio telefóny

ČSA 31, Brezno – 1 x oceľové vchodové dvere JANSEN, 1 x poštové schránky, 2 x prístupový systém, 1 x digitálne video tablo a audio telefóny

Bratislava-Dúbravka – 2 x oceľové vchodové dvere JANISOL, s prerušeným tepelným mostom, 2 x prístupový systém

Kladnianská, Bratislava – 1 x oceľové dvere JANSEN, 1 x prístupový systém, 1 x digitálne video tablo a audio telefóny, senzorové osvetlenie, prístupový systém pre kontajnerové stojisko, s úpravou konštrukcie stojiska

Mierová Bratislava – 4 x oceľové dvere JANSEN, 4 x prístupový systém, 4 x digitálny komunikačný audio systém, senzorové osvetlenie

Krčuľova, Brezno – 3 x oceľové vchodové dvere JANSEN, 3 x prístupový systém, 3 x digitálne video tablá a audio telefóny

ŠLN 1, Brezno – 1 x oceľové vchodové dvere JANSEN, 1 x prístupový systém, 1 x digitálne video tablo a 16 video telefónov, 1 x dvojstranné poštové schránky

Hubice, Zlaté Klasy – 1 x oceľové vchodové dvere JANSEN, 1 x prístupový systém, 1 x digitálne video tablo, 13 ks audio telefónov a 2 ks video telefóny, 1 x exteriérové poštové schránky, senzorové osvetlenie

ŠLN 2, 4, 5, Brezno – 3 ks predné oceľové vchodové dvere JANSEN, 3 ks zadné oceľové vchodové dvere JANSEN, 6 x prístupový systém, 3 x digitálny video komunikačný systém s výmenou audio telefónov, 3 x dvojstranné poštové schránky

ČSA 33, Brezno – 2 ks oceľové vchodové dvere JANSEN, 2 x prístupový systém, 2 x digitálny video komunikačný systém s výmenou audio telefónov

Nánanská cesta, Štúrovo – 1 x oceľové vchodové dvere JANSEN, 1 x prístupový systém, 1 x digitálne video tablo, 55 ks audio telefónov, 1 x interiérové poštové schránky, HD CVI kamerový sledovací systém

Hurbanova, Žiar nad Hronom – 3 x prístupový systém, 3 x digitálne video tablo a audio telefóny

MPČĽ 49 a 51, Brezno – 2 x prístupový systém, 2 x digitálne video tablo a audio telefóny, 2 x dvojstranné poštové schránky