Kontajnerové stojiská.

Kontajnerové stojiská sú súčasťou bytových domov. V dnešnej dobe je často krát problém z neporiadkom na kontajnerových stojiskách a ich využívaním neoprávnenými osobami. Preto je vhodné kontajnerové stojisko uzamknúť a to najlepšie prístupovým systémom, aby bol zamedzený prístup neoprávneným osobám.

Prístupové systémy pre kontajnerové stojiská sa rozdeľujú najmä podľa typu napájania.

Zo siete 230 V

Ostrovné napájané zo solárneho panelu a akumulátora