Referenčné foto

9.mája 25, Banská Bystrica

1 x JANSEN vchodové dvere, 1 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém.

Šalgotarjánska 3, Banská Bystrica

1 x JANSEN vchodové dvere, 1 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém, dvojstranné poštové schránky, digitálny komunikačný video systém, murárske práce.

Silvánová 9 a 19, Pezinok

2 x JANSEN vchodové dvere, 2 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém.

Predajňa ORANGE, Banská Bystrica

Bilíkova 16, Bratislava

1 x JANSEN vchodové dvere, preloženie už existujúceho prístupového systému ( otváranie dverí čipovými kľúčmi ), preloženie 2-BUS komunikačného systému, nové elektromagnetické uzamykanie o sile 2 x 300 kg, vhod a kôš pre reklamné materiály.

Kataríny Franklovej 5, PEZINOK

1 x JANSEN vchodové dvere, 1 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém.

Tulská 26, 28, 30, BANSKÁ BYSTRICA

6 x JANSEN vchodové dvere, 3 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém, 3 x digitálne video tablo a digitálne audio telefóny, 3 x jednostranné poštové schránky MARBOX, 3 x uzamykatelné tabule MARBOX.

Školská 2 a 4, VALAŠSKÁ

2 x predné JANSEN vchodové dvere, 2 x zadné JANSEN vchodové dvere, 2 x bezkontaktný prístupový systém, 2 x digitálne audio tablo a digitálne audio telefóny.

Hubice 27, ZLATÉ KLASY

1 x JANSEN vchodové dvere, 1 x bezkontaktný prístupový systém, 1 x digitálne video tablo a digitálne audio a video telefóny, jednostranné exteriérové poštové schránky MARBOX, senzorové osvetlenie.

ČSA 31, BREZNO

1 x JANSEN vchodové dvere, 2 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém, 1 x digitálne video tablo a digitálne audio telefóny, interierové poštové schránky MARBOX.

Tranovského 37, 39, BRATISLAVA

2 x JANISOL vchodové dvere

( oceľové dvere s prerušeným tepelným mostom ), 2 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém.

ČSA 33, BREZNO

2 x JANSEN vchodové dvere, 2 x bezkontaktný prístupový systém, 2 x digitálne video tablo a digitálne audio telefóny.

MIEROVÁ 118, 120,122, 124, BRATISLAVA

4 x JANSEN vchodové dvere, 4 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém, 4 x digitálne audio tablo a digitálne audio telefóny, senzorové osvetlenie.

ŠLN 2, 4, 5, BREZNO

3 x predné JANSEN vchodové dvere, 3 x zadné JANSEN vchodové dvere, 6 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém, 3 x digitálne video tablo a digitálne audio telefóny, 3 x dvojstranné poštové schránky MARBOX.

Kladnianská 1, BRATISLAVA

1 x JANSEN vchodové dvere,1 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém, 1 x digitálne video tablo, 1 x digitálne audio tablo a digitálne audio telefóny, senzorové osvetlenie, uzamykanie kontajnerového stojiska prístupovým systémom napájaným zo siete 230 V, vrátane výroby predného čela kontajnerového stojiska (posuvné dvere a pod.).

ŠLN 1, BREZNO

1 x JANSEN vchodové dvere, 1 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém, 1 x digitálne video tablo a 16 ks digitálnych video telefónov, 1 x dvojstranné poštové schránky MARBOX.

Krčuľova 26, 28, 30 BREZNO

3 x JANSEN vchodové dvere, 3 x bezkontaktný MIFARE prístupový systém, 3 x digitálne video tablo a digitálne audio telefóny.

Nánanská cesta 66, ŠTÚROVO

1 x bezkontaktný prístupový systém, 1 x digitálne audio tablo a digitálne audio telefóny, interiérové poštové schránky, HD kamerový sledovací systém.

MPČĽ 49 a 50 BREZNO

2 x bezkontaktný prístupový systém, 2 x digitálne video tablo a digitálne audio telefóny, 2 x dvojstranné poštové schránky MARBOX.