Prístupové systémy inštalované dodatočne.

Martákovej 1 a 3, Bratislava – elektromagnetická lišta o sile 2 x 300 kg, z monitorovaním uzamknutia dverí, použitá technológia prístupových kariet MIFARE, systém je zálohovaný akumulátorom a svetelnou signalizáciou.

Černákova, Brezno – elektromagnetická lišta o sile 1 x 300 kg, z monitorovaním uzamknutia dverí, použitá technológia prístupových kariet MIFARE.