Prístupové systémy – Čipové kľúče

Prístupové systémy ( odomykanie vchodových dverí čipovým kľúčom ), sa delí podľa použitej technológie prístupových kariet (čipov), na :

Kontaktné ako DALLAS, iButton – už sa z bezpečnostných dôvodov nepoužíva, alebo sa neodporúča

Bezkontaktné 125 kHz, Mifare 13,56 MHz, DesFire a podobne.

Prístupový systém je ovládanie samotného uzamykania vchodových dverí. Uzamykanie sa rozdeľuje na elektromechanické ( elektromechanické zámky) a bezmechanické magnetické.

Bezmechanické elektromagnetické uzamykanie je vhodné do bytových domov s väčším pohybom osôb, a to z dôvodu veľmi malej poruchovosti.

Na nami dodané prístupové systémy s elektromagnetickým uzamykaním, poskytujeme záruku 5 rokov a 24 hodinový servis.

Praktická ukážka z Bratislavy : Domový dôverník v nedeľu ráno zistil že majú vandalmi poškodenú čítačku kariet, tak zavolal v nedeľu ráno. Náš technik bol na dome v nedeľu v poobednajších hodinách ,aby odstránil poruchu a dvere mohli byť uzamknuté.

Snažíme sa aby bol majetok obyvateľov bytových domov ochránený.

Vo väčšine prípadov sa vlastníci rozhodli pre naše riešenie, práve z bezpečnostných dôvodov.

Prístupové systémy dodávame na nami vyrábané oceľové dvere, kde už je pri výrobe integrované uzamykanie, ako aj na už inštalované staršie dvere. Samozrejme je potrebná obhliadka dverí. Takéto inštalácie si môžete pozrieť v galérií nižšie.